Krátky prehľad liečebných postupov

Človek má obmedzený počet úderov srdca. Nemienim ich premárniť.

Spôsoby liečby rakoviny, nepoužívajúce chemoterapiu, sú lekármi zaznávané, pretože by im mohli spôsobiť právne problémy, ak by sa pacientovi stav zhoršil. Takto umelo vytvorený strach však potláča možnosti použitia metód, ktoré sú pravdepodobne oveľa účinnejšie ako chemoterapia. Autorovi týchto riadkov diagnostikovali rakovinu semeníka v štádiu 2B. Absolvoval všetky postupy, ktoré uvádzame nižšie, bez chemoterapie. Po absolvovaní kúry nejaví žiadne detekovateľné známky rakoviny, a to ani v krvi a ani pri PET CT skene.

Na tejto web stránke sú zhrnuté výsledky skúmania dostupných popísaných liečivých postupov mimo chemoterapie, rádioterapie a iných postupov dnešnej štandardnej medicíny, o ktorých Vám lekári pravdepodobne nič nepovedia. Pri skúmaní sme narazili na niekoľko metód, ktoré tu neuvádzame, pretože nebolo možné nájsť viacero nezávislých prameňov, ktoré by metódu popisovali, a najmä viacero nezávislých svedectiev vyliečených pacientov. Všetky tu uvedené metódy sú uvádzané ako príčina vyliečenia rakoviny v rôznych štádiách, vrátane terminálneho, viacerými nezávislými prameňmi. Všetky tu uvedené metódy autor týchto riadkov osobne vyskúšal s vynikajúcim výsledkom.

V tomto príspevku popíšeme 2 typy alternatívnych liečebných postupov, ktoré je možné kombinovať aj naraz: Frekvenčná terapia a Breussova kúra. Pred začatím akejkoľvek liečby však odporúčame navštíviť Miestnosť Uzdravenia, kde sa za Vás dobrí ľudia pomodlia. Pomôže Vám to nielen duchovne v boji s rakovinou. Zázraky (dnešnou vedou nevysvetliteľné následky) sa stávajú častejšie, ako si myslíme. Modlitba má veľkú silu, a zdá sa, že dnes to už aj vedci vedia zmerať: napríklad ako je uvádzané tu.