Frekvenčná terapia

Ničenie choroboplodných zárodkov vibráciami.

Predmetný spôsob terapie spočíva na aplikovaní určitých vibrácií na ľudské telo. Prameňom informácií je kniha: Mgr. Eleni Turková: Paraziti v nás. Podľa uvedenej knihy ako aj ďalších zdrojov, metóda pôsobenia bola detailne popísaná pánom Dr. Royalom Raimondom Rifem. Vychádza zo zistenia, že baktérie, vírusy a iné choroboplodné zárodky sa rozpadnú, vyslovene ich roztrhá, keď sú vystavené určitej frekvencii, na ktorú sú citlivé.

Podľa výskumov Dr. Rifea, baktérie a vírusy dokážu meniť svoj tvar a fungovanie tak, že vplyvom prostredia môže sa neškodná baktéria premeniť na veľmi škodlivú a naopak. Tento jav označujeme pojmom pleomorfizmus. Zmenu prostredia vo vnútri človeka môže spôsobiť napríklad stres. Dr. Rife dokázal uvedené zmeny pozorovať špeciálnym mikroskopom, zatiaľ jediným, ktorým sa dali pozorovať živé vírusy.

Pri svojich výskumoch taktiež zistil, že rakovinové bunky potrebujú na svoje množenie prítomnosť istého vírusu, nazval ho BX vírus. Po zabití tohto vírusu sa rakovina prestane šíriť a telo si s ňou poradí veľmi rýchlo. Frekvencie na zničenie BX vírusu sú známe a dajú sa ľahko aplikovať prístrojmi, ktoré sú na Slovensku dostupné.

Na Slovensku sa bežne používajú dva prístroje na aplikáciu frekvenčnej terapie: Zapper (vyžaduje držanie elektród v rukách) a Plazmový generátor RPZ14 (bezdotykový, stačí sedieť v jeho blízkosti). Príslušné vyšetrenie a aplikáciu frekvenčnej terapie je možné objednať a absolvovať napríklad tu: www.rychlezdravie.sk .

Autor týchto riadkov aplikoval frekvenčnú terapiu prístrojom RPZ14 počas Breussovej kúry, a to v okamihu, keď cítil, že metastázy v lymfatickom systéme pri chrbtici v oblasti krížov príliš narástli a pritláčali nerv takým bolestivým spôsobom, že skoro nevstal ráno z postele. Po jednej aplikácií príslušných frekvencií v trvaní 2 hod. 15 min. bolesti úplne ustúpili a autor sa mohol hýbať ako predtým. O tri dni sa však bolesti vrátili. Po okamžitom opakovaní aplikácie rovnakých frekvencií bolesti znovu okamžite ustúpili a viac sa nevrátili. Autor aplikoval uvedené frekvencie ešte trikrát, a to s rozostupom štyroch dní.

Príslušné frekvencie aj s dĺžkou ich aplikácie je možné stiahnuť vo formáte cch, ktorý sa dá priamo načítať do prístroja RPZ14 alebo do prístroja Ravo Zapper na tomto mieste.